Ένα νέο ορόσημο στην παράδοση της οικογένειας Γκίκα θεσπίστηκε το 1983 όταν άνοιξε το ιδιωτικό της οινολογικό εργαστήριο. Αντιπροσωπεύοντας μία σπουδαία πρόοδο για το οινοποιείο, το εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις καθώς και μελέτες σχετικά με τις ανάγκες των αμπελώνων καθώς και με το τελικό προϊόν.

Από το να βεβαιώνει την σταθερότητα μέχρι και να εξασφαλίζει την εφαρμογή όλων των όρων και προϋποθέσεων παραγωγής, το οινολογικό εργαστήριο έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση των κρασιών Γκίκας. Συμπληρωματικά στην παρακολούθηση των παραμέτρων για την διασφάλιση της ποιότητας, το εργαστήριο διενεργεί χημικούς και οργανοληπτικούς ελέγχους, βοηθώντας στην παραγωγή μοναδικών, καινοτόμων προϊόντων.